CSR - Socialt engagemang

Vi jobbar för och försöker ta vårt ansvar där vårt företagande påverkar omgivningen. Vår största förbrukningsvara är el och vi ser det som en självklarhet att endast använda miljömärkt el i våra datahallar. Vi strävar efter att resa kollektivt, men i de fall då våra anställdas uppgifter kräver tjänstebil så har vi som policy att endast använda miljöbilar.

Vi stödjer även olika insamlingar, fonder och idrottsklubbar vilka vi tror och hoppas kommer göra framtiden ljusare och bättre för många människor. Se några exempel nedan.

Kontakta oss

DGC Internet Border AB

Sveavägen 145, plan 5 (Receptionen)
113 64 Stockholm

Telefon: 08-410 331 00

Om oss

DGC Internet Border är sedan 2002 en av Sveriges ledande IT- driftsleverantörer. Huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Copyright © 2016 DGC Internet Border AB